iNAUKA - uczelnie prywatne i publiczne

Studia prywatne i publiczne

szkoły wyższe w Warszawie

WARSZAWA

Akademia Finansów (2) [dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości]
ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
tel. (0-22) 811-60-01, 811-60-06, 811-77-12, tel./fax 811-70-04
kierunek: finanse i bankowość (II); stosunki międzynarodowe (II); dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I)

Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna (189 wsz)
Warszawa
kierunek: informatyka (I)

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna (42)
ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa
tel. (0-22) 321-85-85, fax 321-85-84
kierunek: ekonomia (II), turystyka i rekreacja (II), politologia (I), fizjoterapia (I)

Wydział zamiejscowy w Koszalinie - kierunek: ekonomia (I)

Collegium Civitas (127)
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. (0-22) 656-71-87 do 89, 656-77-62, fax. 656-71-75
kierunek: socjologia (II), stosunki międzynarodowe (II), politologia (II), filozofia (I)

Europejska Akademia Sztuk (7)
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa
tel. (0-22) 839-93-90, 839-93-98, 869-91-11,
kierunek: grafika (II), malarstwo (II) architektura i urbanistyka (I)

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu - w likwidacji (41 wsz)
Adres korespondencyjny: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (137)
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
tel. (0-22) 619-28-90
kierunek: prawo (MJ), administracja (I), stosunki międzynarodowe (I)

Lingwistyczna Szkoła Wyższa [dawniej: Wyższa Szkoła Języków Obcych „Avans”] (29 wsz)
ul. Startowa 9, 02-248 Warszawa
tel./fax (0-22) 886-50-12 do 15
kierunek: filologia (I)

„OLYMPUS” Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego (61)
ul. Wolność 2 A, 01-018 Warszawa
tel. (0-22) 504-40-00, 504-40-01, tel./fax 504-40-13
kierunek: finanse i bankowość (II); filologia (I)
Wydziały zamiejscowe w Łodzi i Stalowej Woli - kierunek: finanse i bankowość (I)

Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej (150 wsz)
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
tel. (0-22) 620-76-48, fax 620-76-58
kierunek: pedagogika (I), pedagogika (II)

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (51)
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
tel. (0-22) 584-45-00
kierunek: informatyka (II); zarządzanie i marketing (I), grafika (I)
Wydział zamiejscowy w Bytomiu - kierunek: informatyka (I)

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych (1)
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
tel. (0-22) 841-37-11, fax 841-31-27
kierunek: administracja (II); ekonomia (II); prawo (MJ); informatyka (I); socjologia (I)

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (28)
ul. Chełmska 21 A, 00-724 Warszawa
rekrutacja: ul. Elektronowa 8, 08-219 Warszawa, tel.814-81-56
tel. (0-22) 851-28-88 do 90, fax 851-28-87
kierunek: zarządzanie i marketing (II), socjologia (I), politologia (I), gospodarka przestrzenna (I), pedagogika (I), filozofia (I)
Wydziały zamiejscowe w Chełmie - kierunek: zarządzanie i marketing (I), gospodarka przestrzenna (I), socjologia (I)
Wydział zamiejscowy w Elblągu - kierunek: zarządzanie i marketing (I), gospodarka przestrzenna (I)
Wydział zamiejscowy w Krakowie - kierunek: zarządzanie i marketing (I), politologia (I), socjologia (I), pedagogika (I)
Wydział zamiejscowy w Opolu - kierunek: socjologia (I), gospodarka przestrzenna (I)

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin (69 wsz)
ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
tel.(0-22) 644-04-55, tel./fax 644-07-97
kierunek: informatyka (I); turystyka i rekreacja (I); filologia polska (I); geografia (I); socjologia (I); historia (I)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (95)
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. (0-22) 517-99-00, tel./fax 517-99-01
kierunek: psychologia (MJ); socjologia (II); kulturoznawstwo (II); filologia (II); filozofia (I); politologia (II); zdrowie publiczne (I); filologia polska (I); informatyka (I); stosunki międzynarodowe (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I)
Wydział zamiejscowy w Sopocie – kierunek: psychologia (MJ); kulturoznawstwo (I)
Wydział zamiejscowy we Wrocławiu – kierunek: psychologia (MJ), europeistyka (I)

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w likwidacji (90 wsz) – pozwolenie na działalność wygasło
ul. Świętojerska 3/5/7, 00-236 Warszawa
budynek A, III piętro
adres do korespondencji: Pałac Kultury i Nauki, skrytka pocztowa 34,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. (0-22) 499-67-96, fax 499-67-97, 0 696-80-55-51
kierunek: zarządzanie i marketing (I), wzornictwo (I)

Szkoła Wyższa Warszawska (140)
ul. Górczewska 212/226, 01-460 Warszawa
tel. (0-22) 312-22-22, fax 312-22-13
kierunek: politologia (I), administracja (I), informatyka (I), socjologia (I), elektronika i telekomunikacja (I), gospodarka przestrzenna (I), zarządzanie i marketing (I), inżynieria środowiska (I), ekonomia (I), zdrowie publiczne (I)

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie [dawniej: Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej] (106)
ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
tel. (0-22) 675-88-65, 675-88-67, fax 675-88-66
kierunek: ekonomia (II); informatyka i ekonometria (I); geodezja i kartografia (I); socjologia (I); turystyka i rekreacja (I), zdrowie publiczne (I)

Warszawska Szkoła Biznesu w likwidacji (24)ul. Nowy Świat 72,
tel. (0-22) 657-28-49
kierunek: zarządzanie i marketing (II)
uwaga: zawieszenie uprawnień do kształcenia na studiach magisterskich (prawomocna decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2003 r.)

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (12)
ul. Siedmiogrodzka 3 a, 01-204 Warszawa
tel. (0-22) 862-32-24
kierunek studiów: zarządzanie i marketing (II)

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego (35)
ul. Abramowskiego 4, 02-667 Warszawa
tel. (0-22) 646-85-55, 646-85-69, 646-85-72, fax 646-85-54
kierunek: zarządzanie i marketing (II)

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (105 wsz)
ul. Bema 87, 01-233 Warszawa
tel. (0-22) 888 07 87, fax 376 87 92
kierunek: kulturoznawstwo (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), filologia polska (I), kulturoznawstwo (II)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki [dawniej: Szkoła Wyższa Mila College] (45 wsz)
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
tel. (0-22) 489-64-52, 489-64-92, fax 489-64-91
kierunek: informatyka (I)

Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP (56 wsz)
Pałac Kultury i Nauki, p. VIII, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
tel. (0-22) 656-61-92 fax. 624-88-35
dział rekrutacji pok. 825 tel. 656-62-56, fax. 827-76-71
kierunek: pedagogika (I); administracja (I); filologia (I)

Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna (130 wsz)
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
tel. (0-22) 810-76-87, 619-14-80
kierunek: administracja (I)

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (171 wsz)
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
tel. (0-22) 848-28-22
kierunek: administracja (I)

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki (54 wsz)
ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa,
tel. (0-22) 884-35-70/71, fax 811-04-99
kierunek: stosunki międzynarodowe (II)

Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza (71)
ul. Nowy Świat 58, 00-363 Warszawa
tel. (0-22) 826-10-96, fax 826-89-62
kierunek: politologia (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), historia (I)
Wydział Zamiejscowy w Lublinie - kierunek: politologia (I),
Wydział Zamiejscowy w Białymstoku - kierunek historia (I),
Wydział Zamiejscowy w Kielcach - kierunek: historia (I)
Wydział Zamiejscowy w Radomiu - kierunek: historia (I)

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie (111 wsz)
ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa
tel. (0-22) 877 38 91
kierunek: wychowanie fizyczne (I);
Zamiejscowy Instytut Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - kierunek: wychowanie fizyczne (I)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (62)
ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa
tel. (0-22) 825-80-32, 825-80-33, fax 825-80-31
kierunek: ochrona środowiska (II); zarządzanie i inżynieria produkcji (II); architektura i urbanistyka (I); architektura krajobrazu (I); zarządzanie i marketing (I); budownictwo (I); informatyka i ekonometria (I); architektura wnętrz (I); edukacja techniczno-informatyczna (I); zdrowie publiczne (I)

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna (93)
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. (0-22) 457-23-00, fax. 457-23-03
kierunek: ekonomia (II); informatyka (I); stosunki międzynarodowe (I); filologia (I), turystyka i rekreacja (I), socjologia (I)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (143)
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
tel.(0-22) 536-54-54, fax 536-54-64
kierunek: psychologia (MJ); finanse i bankowość (II); zarządzanie i marketing (II), politologia (I); pielęgniarstwo (I)

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami (120)
ul. Karowa 31, 00-380 Warszawa
tel. (0-22) 828-97-34, 828-97-38
kierunek: ekonomia (II), administracja (I), architektura i urbanistyka (I), architektura krajobrazu (I),

Wydziały zamiejscowe w Białymstoku i Gdańsku - kierunek: ekonomia (I)

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka (70)
ul. Nowogrodzka 56, 00-695 Warszawa
tel. (0-22) 622-01-09, fax 629-44-13
kierunek: ekonomia (II); finanse i bankowość (I); zarządzanie i marketing (I), turystyka i rekreacja (I)

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (22)
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. (0-22) 853-75-43, tel./fax 853-75-44
kierunek: ekonomia (II); prawo (MJ); administracja (II); informatyka (I); stosunki międzynarodowe (I); finanse i bankowość (I); zarządzanie i marketing (I)

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki (84)
ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
tel. (0-22) 818-15-08, tel./fax 818-69-54
kierunek: turystyka i rekreacja (II)

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (87)
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
tel. (0-22) 837-35-78, 837-38-72, fax 837-71-90
kierunek: informatyka (II), zarządzanie i marketing (II), informatyka i ekonometria (I)

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji (146)
ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
tel. (0-22) 672 59 80, 672 59 66
kierunek: administracja (II), zarządzanie i inżynieria produkcji (I)

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania (142 wsz)
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel.(0-22) 646-20-60, fax (0-22) 646-34-18
kierunek: gospodarka przestrzenna (I), zarządzanie i marketing (I), ochrona środowiska (I)

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia (39)
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel. (0-22) 833-83-09, 833-81-18, fax 832-15-22
kierunek: politologia (II), aktorstwo (II)

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych (169 wsz)
Pl. Defilad 1, PKiN IX pięto pok. nr 947
00-901 Warszawa
tel. (0-22) 656-70-05, tel./fax 656-70-06
kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I); filologia (I); politologia (I); stosunki międzynarodowe (I)

Wyższa Szkoła Mazowiecka (160 wsz)
al. Niepodległości 52, 02-626 Warszawa
tel. (022) 498-46-07 do 09
kierunek: europeistyka (I); zdrowie publiczne (I), fizjoterapia (I); administracja (I)

Wyższa Szkoła Menedżerska (60)
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel. (0-22) 59-00-700, fax 59-00-713
kierunek: zarządzanie i marketing (II); prawo (MJ); zarządzanie i inżynieria produkcji (I); informatyka (I); administracja (I); stosunki międzynarodowe (I); pielęgniarstwo (I); pedagogika (I), politologia (I)
Wydział zamiejscowy w Ciechanowie - kierunek: zarządzanie i marketing (I), informatyka (I); administracja (I), administracja (II)

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa (95 wsz)
ul. 17 stycznia 32, 02-148 Warszawa
tel. (0-22) 576-47-36,
kierunek: zarządzanie i marketing (I)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP (20)
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
tel. (0-22) 823-66-23, fax 823-66-69
kierunek: pedagogika (II); politologia (II); filologia (I); filologia polska (I)
wydziały zamiejscowe w: Olsztynie, Katowicach, Człuchowie, Wałbrzychu, Lublinie, Szczecinie.
uwaga!
zawieszenie uprawnień do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku „politologia” w wydziale zamiejscowym w Wałbrzychu (prawomocna decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2005 r.)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP (53)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel. (0-22) 330-57-27, 330-57-35
kierunek: pedagogika (II)

Wyższa Szkoła Promocji (61 wsz)
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
tel.(0-22) 433-77-30, 433-76-16
kierunek: zarządzanie i marketing (II)

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (16)
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 519-21-00, fax 811-30-68
kierunek: administracja (II), finanse i bankowość (II), prawo (MJ), zarządzanie i marketing (II), socjologia (I), europeistyka (I)

Wyższa Szkoła Rehabilitacji (188)
ul. Obrońców Tobruku 36/68
01-494 Warszawa
Kierunek: fizjoterapia (I)

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (89)
ul. Kasprzaka 29/31, 01-234 Warszawa
tel. (0-22) 877-07-16, 877-07-18, 877-07-20, fax 877-07-14
kierunek: ekonomia (I); pedagogika (I), finanse i bankowość (I)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (123)
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
tel./fax (0-22) 665-81-38, 665-81-69, fax 655-81-36
kierunek: politologia (I), politologia (II)

Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów (106 wsz)
ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-950 Warszawa
tel. (0-22) 616 29 64, 617 86 41, 828 10 57
kierunek: grafika (I); edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I); realizacja obrazy filmowego, telewizyjnego i fotografia (I); reżyseria (I)

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (70 wsz)
ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
tel. (0-22)517-34-56, fax 815-46-94
kierunek: stosunki międzynarodowe (I), informatyka (I)

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (164 wsz)
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
tel. (022) 536-54-11, fax 536-54-08
kierunek: informatyka (I)

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w likwidacji (14)pozwolenie na działalność wygasło
ul. Noakowskiego 3, 06-666 Warszawa
tel. (0-22) 660-75-74, 660-75-69, tel./fax 629-70-71
kierunek:
uwaga!
cofnięcie uprawnień do kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów zawodowych (prawomocna decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2005 r.)

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (141 wsz)
Al. Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa
tel. (0-22) 855-47-59
kierunek: turystyka i rekreacja (I), socjologia (I)

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza (56)
ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa
tel. (0-22) 834-04-31, tel./fax 834-57-14
kierunek: turystyka i rekreacja (I)

Wyższa Szkoła Zarządzania (3)
ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa
tel. (022) 847-07-11, 843-76-92, 843-78-48, 853-38-46, fax 847-22-82
kierunek: zarządzanie i marketing (II), ekonomia (I)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (6)
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel. (0-22) 539-19-19, 539-1950, fax 539-19-51
kierunek: prawo (MJ); zarządzanie i marketing (II); finanse i bankowość (I); stosunki międzynarodowe (I), administracja (I)
Wydział zamiejscowy w Płońsku - kierunek: zarządzanie i marketing (I)

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (63 wsz)
ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa
tel./fax 643-06-83
kierunek: socjologia (I)

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia (42 wsz)
ul. Podwale 13, 02-252 Warszawa
tel. (0-22) 635-50-09, fax 816-11-61
kierunek: kosmetologia (I); towaroznawstwo (I)